Sochi Poker Festival - Summer Edition

Sochi Poker Festival - Summer Edition

22nd - 30th Jun 2019

Level Info - Day 1A

Level 9
Blinds 500/1,000
Ante 1,000

Player Info - Day 1A

Players Left 85
Entries 187
Average Chips Stack 66,000
Total Chips 5,610,000

Player Info - All Flights

Players Left 197
Entries 403
Average Chips Stack 0
Total Chips 0

Event Info

Current Total Entries 0

Payouts

Place Player Country Prize
1 Evgeniy 80 Nekrasov RUB3,059,700
2 Eduard Barsegyan RUB2,061,150
3 Oleg Nemyakin RUB1,357,650
4 Ivan Belukhin RUB981,400
5 Giorgiy Skhulukhiya RUB695,100
6 Aleksandr Davydov RUB531,650
7 Ivan Soshnikov RUB425,250
8 Alexsandr Konstantinov RUB359,800
9 Andrey Gerasimov RUB318,850
10 Alexsey Polikushin RUB286,300
11 Igor Zdanevich RUB286,300
12 Aleksey Savenkov RUB261,800
13 Arkadiy Stekolshchikov RUB261,800
14 Sergey Aristov RUB237,300
15 Georgiy Filippovich RUB237,300
16 Vladimir Pilyavskiy RUB212,800
17 Kirill Lepin RUB212,800
18 Anatoliy Andreev RUB188,300
19 Pavel Vershinin RUB188,300
20 Sergey Fedyaev RUB188,300
21 Dmitriy Koleznev RUB163,450
22 Dashgun Aliev RUB163,450
23 Dmitriy Isaev RUB163,450
24 Airat Akhmetov RUB138,950
25 Igor Rybak RUB138,950
26 Rudolf Domin RUB138,950
27 Konstantin Khavin RUB122,850
28 Ruben Karagozyan RUB122,850
29 Andrey 80 Semenov RUB122,850
30 Anton Kutsenko RUB122,850
31 Sergey Moskovkin RUB122,850
32 Aleksandr Khan RUB106,400
33 Konstantin Generalov RUB106,400
34 Ivan Volodko RUB106,400
35 Oleg Suntsov RUB106,400
36 Igor Yumatov RUB89,950
37 Nikolay Remizov RUB89,950
38 Anton Kurochkin RUB89,950
39 Vadim Kuvshynov RUB89,950
40 Vyacheslav 79 Pak RUB89,950
41 Igor Izmailov RUB89,950
42 Vladimir Khidiryan RUB89,950
43 Iliya Mikhailov RUB89,950
44 Arman Bezhanyan RUB89,950
45 Andrey Malyshev RUB73,500
46 Alexsey Ponomarenko RUB73,500
47 Alexsey Gatsko RUB73,500
48 Alexandr Panov RUB73,500
49 Aleksandr Sazhinov RUB73,500
50 Vartan Manucharyan RUB73,500
51 Ramil Mavletyanov RUB73,500
52 Viktor Kutniy RUB73,500
53 Aslan Bakhitov RUB73,500
54 Ernest Glozshteyn RUB65,450
55 Ezatulla Amani RUB65,450
56 Roman Gadzhiev RUB65,450
57 Semen Sorkin RUB65,450
58 Konstantin Grigoriadi RUB65,450
59 Anastasiya Denisova RUB65,450
60 Denis Noykin RUB65,450
61 Danil Zherdzitskiy RUB65,450
62 Maksim Misura RUB65,450