EAPT Montenegro

EAPT Montenegro

15th - 23rd Jun 2019

Level Info - Day 1A

Level 10
Blinds 1,500/3,000
Ante 3,000

Player Info - Day 1A

Players Left 28
Entries 48
Average Chips Stack 171,429
Total Chips 4,800,000

Player Info - All Flights

Players Left 85
Entries 150
Average Chips Stack 238,824
Total Chips 20,300,000

Event Info

Current Total Entries 203

Payouts

Place Player Country Prize
1 Nenad Mitrovic €19,370 Deal
2 Daniyar Aubakirov €18,000 Deal
3 Tatar Nemanja €9,805
4 Sergey Moskovkin €7,005
5 Dmytro Shuvanov €5,185
6 Milos Jovanovic €4,015
7 Ivan Tukmachev €3,080
8 Nikita Kuznetsov €2,475
9 Aleksandr Maksimov €2,100
10 Marko Mikovic €1,850
11 Aleksandar Tomovic €1,850
12 Maksim Bukreev €1,635
13 Sergey Medvedev €1,635
14 Viacheslav Nikulin €1,495
15 Ekaterina Fedyaeva €1,495
16 Maxim Davydov €1,355
17 Sergeiy Blyznyuk €1,355
18 Krasimir Georgiev €1,215
19 Serhii Teplov €1,215
20 Srecko Celebic €1,215
21 Vladimir Lelgant €1,075
22 Anton Arkhipenkov €1,075
23 Oleksii Mykhailevych €1,075
24 Dmitrii Semenov €935
25 Aleksei 88 Ivanov €935
26 Dragan Filipovic €935