EAPT Altai

EAPT Altai

24th Aug - 2nd Sep 2018
₽12,000,000 GTD
($185,616 GTD)

EAPT Altai

EAPT Altai

24th Aug - 2nd Sep 2018
₽12,000,000 GTD
($185,616 GTD)

Event Winners

Main Event

Aleksandr Flikov

Main Event

Winning Hand:

Winners Prize: ₽1,007,750

Main Event Winner

avatar

Aleksandr Flikov

Winning Hand:

Winners Prize: ₽1,007,750

Place Name Country Prize
1 FLIKOV ALEKSANDR ₽1,007,750 Deal
2 NEKRASOV VITALIY ₽675,000 Deal
3 AKHMEDOV SAGIB ₽750,000 Deal
4 AIDINOV YANIS ₽675,000 Deal
5 MEDVEDEV ANDREI ₽285,000
6 DINMUKHAMETOV RINAT ₽221,250
7 KRUPIN DMITRIY ₽172,750
8 MANSHIN VLADLEN ₽143,000
9 AKHUNOV ARTEM ₽121,500
10 GAVRILOV DAVID ₽105,500
11 NIKITIN DANIIL ₽105,500
12 UNGUR VADIM ₽95,750
13 GROMOV DMITRIY ₽95,750
14 LUKASHOV VASILIY ₽87,250
15 BIKMETOV BULAT ₽87,250
16 SMYSHLYAEV ALEXANDR ₽80,000
17 DROBYSHEV ANATOLIY ₽80,000
18 AFONASOV NIKITA ₽74,250
19 POTAPOV ALEKSANDR ₽74,250
20 MANUILOV EVGENIY ₽74,250
21 TROYANOVSKIY VIKTOR ₽68,500
22 KHOKHLOV SERGEI ₽68,500
23 PARSHUTO DMITRIY ₽68,500
24 TERAZ NIKITA ₽63,250
25 VOSKRESENSKIY ROMAN ₽63,250
26 YARUKOVA ALEKSANDRA ₽63,250
27 SOLOVEV DMITRIY ₽58,750
28 SHESTAKOV ARTEM ₽58,750
29 SHABALDIN ALEKSEY ₽58,750
30 YANENKO IGNATIY ₽58,750
31 POLOVNIKOV NIKITA ₽58,750
View Partner Casino Buy-Ins